საარჩევნო ტრენინგ პლატფორმა

სასწავლო პლატფორმა შექმნილია ევროპის საბჭოს (COE) მხარდაჭერით. პლატფორმის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ღია სივრცე კავკასია (COS) და ის შეიძლება არ ასახავდეს ევროპის საბჭოს შეხედულებებს.